ജോയ്സ് ജോര്‍ജിന്റെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയത് പുനപരിശോധിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ഇടുക്കി എംപി ജോയ്സ് ജോര്‍ജ് (Joice George MP) ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ കൊട്ടക്കാമ്പൂരിലെ (Kottakamboor) ഭൂമിയുടെ പട്ടയം റദ്ദ് ചെയ്ത നടപടി പുനപരിശോധിക്കാന്‍…