നൂതന ആയുര്‍വേദ ലേബര്‍ റൂമില്‍ സുഖപ്രസവം; പുതു ചരിത്രമെഴുതി കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയിലെ നൂതന സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ലേബര്‍റൂമില്‍ ആദ്യമായി ഒരു പ്രസവം വിജയകരമായി നടന്നു. ഗവ ആയുര്‍വേദ കോളേജിന് കീഴിലുള്ള പൂജപ്പുരയിലെ…