സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് വധഭീഷണി

തിരുവനന്തപുരം: കത്തിലൂടെ വധഭീഷണി ലഭിച്ചതായി കേരളാ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ (Women’s Commission chairperson) എം സി ജോസഫൈൻ (M C Josephine)…