ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബസാറുമായി ട്വന്‍റി20

കൊച്ചി: ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായ ട്വന്‍റി20 കിഴക്കമ്പലത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മാര്‍ക്കറ്റ് (Twenty 20 Bakshya Suraksha Market) നിലവില്‍…