ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കാത്തവർക്ക് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നഷ്ടപ്പെടും

ന്യൂഡല്‍ഹി: മൊബൈല്‍ ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നഷ്ടമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിലെ മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുറമെ പുതുതായി കണക്ഷൻ…