നർഗീസിന്റെ കഥാപാത്രം വീണ്ടും: ഐശ്വര്യയുടെ പ്രതിഫലം 10 കോടി രൂപ

മുംബൈ: പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നൽകി ബോളിവുഡ് പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്. ‘രാത് ഔർ ദിൻ’ ( Raat Aur Din…