കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: മികച്ച മുന്നേറ്റവുമായി ഓഹരി വിപണി

മുംബൈ: കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഓഹരി വിപണിക്ക് ( stock market ) കരുത്ത് പകർന്നു. സെൻസെക്സ് 400 പോയിന്റ ഉയർന്നു. നിഫ്റ്റി നിർണായകമായ…