നിരവധി സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ആപ്പുമായി റെയില്‍വെ

ന്യൂഡൽഹി: വിമാനടിക്കറ്റും, ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനായി റെയില്‍വെ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച്ച തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെ പുതിയ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ്…