ടൈറ്റാനിക് പ്രണയജോഡികൾ യുവതിക്കേകിയത് പുതുജീവൻ

ലണ്ടൻ: നിതാന്ത പ്രണയത്തിന് തിരശ്ശീലയിൽ സുന്ദര ഭാഷ്യം രചിച്ച ‘ടൈറ്റാനിക്’ ( Titanic ) എന്ന ചലച്ചിത്രം ലോകോത്തര പ്രണയ ചിത്രങ്ങളിൽ എന്നെന്നും ഒളിമങ്ങാതെ…