ജീപ്പ് കോംപസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ പുതു തരംഗം തീർക്കുവാനായി എഫ്സിഎ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതു പുത്തൻ കോംപാക്ട് എസ് യു വിയായ ജീപ്പ്…