പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികം; ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മെയ് 18 ന് കഴക്കൂട്ടത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ( LDF Govt ) രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മേയ് 18-ന് കഴക്കൂട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ…