ശശി കപൂറിന്റെ വിടവാങ്ങൽ; സ്മരണകളുമായി അമിതാഭ് ബച്ചൻ

ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ വിസ്മയപ്രതിഭ ശശി കപൂർ (Shashi Kapoor) എന്ന ബൽബീൽ രാജ് കപൂറിന്റെ വിട വാങ്ങൽ ചലച്ചിത്രലോകത്തെയും ആരാധകരെയും ഏറെ…